Znaki kardynalne - Oznakowanie nawigacyjne - system IALA

Przejdź do treści

Menu główne:

Znak kardynalny przyjmuje nazwę od kwadrantu, w którym jest umieszczony. Cztery kwadranty (północny, wschodni, południowy i zachodni) są ograniczone namiarami rzeczywistymi NW-NE, NE-SE, SE-SW, SW-NW wyznaczonymi z miejsca odniesienia. Nazwa znaku kardynalnego wskazuje stronę, po której należy znak omijać.
Znak kardynalny może być zastosowany na przykład:
  • dla wskazania, że najgłębsza woda w tym rejonie jest po stronie nazwy znaku,
  • dla wskazania bezpiecznej strony przy omijaniu niebezpieczeństwa,
  • dla zwrócenia uwagi na charakterystyczne elementy toru wodnego (zakręt, złączenie, rozgałęzienie) albo koniec mielizny.
Północny kardynalny
Północny znak kardynalny - North Cardinal Mark
Znak szczytowy: dwa czarne stożki, jeden nad drugim, wierzchłkami do góry
Topmark: two black cones, one above the other,points upward
Kolor: czarny nad żółtym
Colour: black above yellow
Kształt: kolumnowy lub drążkowy
Shape: pillar or spar
Światło: białe o charakterystyce Q lub VQ
Light: white Q or VQ
Wschodni znak kadynalny - East Cardinal Mark
Znak szczytowy: dwa czarne stożki, jeden nad drugim, podstawami do siebie
Topmark: two black cones, one above the other, base to base
Kolor: czarny  z pojednyczym, szerokim, poziomym, żółtym pasem
Colour: Black with a single broad horizontal yellow band
Kształt: kolumnowy lub drążkowy
Shape: pillar or spar
Światło: białe o charakterystyce VQ (3) 5s lub Q (3) 10s
Light: VQ(3) every 5s or Q(3) every 10s
Południowy znak kardynalny - South Cardinal Mark
Znak szczytowy: dwa czarne stożki, jeden nad drugim, wierzchłkami w dół
Topmark: two black cones, one above the other, points downward
Kolor: żółty nad czarnym
Colour: yellow above black
Kształt: kolumnowy lub drążkowy
Shape: pillar or spar
Światło: baiałe o charakterystyce VQ (6) + LFl 10 s lub Q(6) + LFl 15 s
Light: Q(6) + Long flash every 15s or VQ(6) + Long flash every 10s
Zachodni znak kardynalny - West Cardinal Mark
Znak szczytowy: dwa czarne stożki, jeden nad drugim, wierzchłkami do siebie
Topmark: Topmark: two black cones, one above the other, point to point
Kolor: żółty z pojedynczym, szerokim, poziomym, czarnym pasem
Colour: yellow with a single broads horizontal yellow band
Kształt: kolumnowy lub drążkowy
Shape: pillar or spar
Światło: białe o charakterystyce VQ (9) 10 s lub Q (9) 15 s
Light: VQ(9) every 10 s or Q(9) every 15 s
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego