Znak specjalny - Oznakowanie nawigacyjne - system IALA

Przejdź do treści

Menu główne:

Generalnie znaki specjalne nie służą do wspomagania nawigacji, lecz dla wskazania specjalnego rejonu lub obiektu, o których informują odpowiednie dokumenty i publikacje nautyczne. Do znaków specjalnych zalicza się np.:
  • znaki Systemów Uzyskiwania Danych Oceanograficznych - ODAS (Ocean Data Acquisition Systems),
  • znaki rozgranaczenia ruchu, gdzie stosowanie konwencjonalnego oznakowania toru wodnego może wprowadzić zamęt,
  • znaki wysypisk,
  • znaki stref ćwiczeń wojskowych,
  • znaki kabli lub rurociągów,
  • znaki stref rekreacyjnych.
Znak specjalny - Special Mark
Znak szczytowy (jeżeli jest): pojedynczy "leżący'' żółty krzyż (X)
Kolor: żółty
Kształt: wyróżniający się, lecz nie kolidujący ze znakami nawigacyjnymi.
Światło (jeżeli jest):
barwa: żółta
rytm: dowolny lecz inny niż znaków kardynalnych, odosobnionego niebezpieczeństwa i bezpiecznej wody
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego