Tymczasowa pława wrakowa - Oznakowanie nawigacyjne - system IALA

Przejdź do treści

Menu główne:

Tymczasową pławę wrakową zaprojektowano, jako dodatkowy znak nawigacyjny, wykorzystywany w nawigacji prowadzonej zarówno metodami wzrokowymi, jak i radiolokacyjnymi. Pława powinna być wystawiana tak blisko wraku na ile to możliwe. Grupa tymczasowych pław wrakowych powinna być wystawiona wokół wraku w formie określonego wzorca. Jako pojedyncza lub grupa pław, tymczasowe pławy wrakowe mogą towarzyszyć innym znakom nawigacyjnym wystawionym w terminie późniejszym.
Tymczasowa plawa wrakowa, powinna być utrzymywana w pozycji wystawienia do chwili:
  • zidentyfikowania wraku i rozpowszechnienia stosownych informacji w publikacjach nautycznych,
  • pełnego zbadania wraku oraz zebrania szczegółowych danych takich jak: pozycja i najmniejsza głębokość nad wrakiem,
  • wystawlenia znaków nawigacyjnych o charakterze stałym, oznakowujących pozycję wraku.
Tymczasowa pława wrakowa
Znak szczytowy (jeżeli jest): pojedynczy żółty krzyż (+)
Kolor: niebieskie i żółte pionowe, równe pod względem liczby i rozmaru pasy w liczbie od 4 do 8
Kształt: kolumnowa lub drążkowa
Światło:
barwa: niebieska/żółta
rytm: AlOc BuY 3s
Bu 1,0s + (0,5s) + Y 1,0s + (0,5s) = 3,0s

W pzypadku wystawienia więcej niż jednej pławy, ich światła powinny być zsynchronizowane.


Jeśli administracja morska uzna to za konieczne, tymczasowa pława wrakowa może być wyposażona w Racon (litera "D") i/lub transponder AIS.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego