Region B - Oznakowanie nawigacyjne - system IALA

Przejdź do treści

Menu główne:

Oznakowanie boczne
W Regionie B zastosowanie kolorów jest odwrotne: dla prawej strony - kolor czerwony, a dla lewej zielony.
Znaki lewej strony - Port Hand
Kolor: zielony
Colour: Green
Kształt (pław): walcowy, kolumnowy lub drążkowy
Shape: Can, pillar, spar
Znak szczytowy (jeżeli jest) : pojedynczy zielony walec
Topmark: Single green can
Światło: zielone o dowolnej charakterystyce innej niż Fl(2+1)
Light: Green light may have any rhythmother than FL(2+1)
Znaki prawej strony - Starboard Hand
Kolor: czerwony
Colour: Red
Kształt (pław): stożkowy, kolumnowy lub drążkowy
Shape: Conical, pillar, spar
Znak szczytowy (jeżeli jest) : pojedynczy czerwony stożek
Topmark: Single red cone point upword
Światło: czerwone o dowolnej charakterystyce innej niż Fl(2+1)
Light: Red light may have any rhythmother than FL(2+1)
Kiedy na torze wodnym o przyjętym kierunku oznakowania występuje rozdzielenie toru, wówczas kierunek głównego toru wskazuje się zmodyfikowanym znakiem bocznym lewej albo prawej strony.
Główny tor w lewo - Preferred Channel to Port
Kolor: czerwony z jednym szerokim zielonym poziomym pasem
Colour: Red with one broad green band
Kształt (pław): stożkowy, kolumnowy lub drążkowy
Shape: Conical, pillar, spar
Znak szczytowy (jeżeli jest) : pojedynczy  czerwony stożek
Topmark: Single red cone point upword
Światło: czerwone o charakterystyce Fl(2+1)
Light: FL(2+1) G
Główny tor w prawo - Preferred Channel to Starboard
Kolor: zielony z jednym szerokim czerwonym poziomym pasem
Colour: Green with one broad red band
Kształt (pław): walcowy, kolumnowy lub drążkowy
Shape: Conical, pillar, spar
Znak szczytowy (jeżeli jest) : pojedynczy zielony walec
Topmark: Single green cone point upword
Światło: zielone o  charakterystyce Fl(2+1)
Light: FL(2+1) G
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego