Region A - Oznakowanie nawigacyjne - system IALA

Przejdź do treści

Menu główne:

Oznakowanie boczne
W Regionie A dla oznaczenia prawej strony toru stosuje się w dzień i w nocy kolor zielony, a dla lewej strony - kolor czerwony.
Znaki lewej strony - Port Hand
Kolor znaku: czerwony
Colour: Red
Kształt pławy: walcowy, kolumnowy, drążkowy
Shape: Can, pillar, spar
Znak szczytowy: pojedynczy czerwony walec
Topmark: Single red can
Światło: czerwone o dowolnej charakterystyce innej niż Fl(2+1)
Light: Red light may have any rhythmother than FL(2+1)
Znaki prawej strony - Starboard Hand
Kolor znaku: zielony
Colour: Green
Kształt pławy: stożkowy, kolumnowy, drążkowy
Shape: Conical, pillar, spar
Znak szczytowy: pojedynczy zielony stożek
Topmark: Single green cone point upword
Światło: zielone o dowolnej charakterystyce innej niż Fl(2+1)
Light: Green light may have any rhythmother than FL(2+1)
Kiedy na torze wodnym o przyjętym kierunku oznakowania występuje rozdzielenie toru, wówczas kierunek głównego toru wskazuje się zmodyfikowanym znakiem bocznym lewej albo prawej strony.
Główny tor w lewo - Preferred Channel to Port
Kolor znaku: zielony z jednym szerokim czerwonym pasem
Colour: Green with one broad red band
Kształt pławy: stożkowy, kolumnowy, drążkowy
Shape: Conical, pillar, spar
Znak szczytowy: pojedynczy zielony stożek
Topmark: Single green cone point upword
Światło: zielone o  charakterystyce Fl(2+1)
Light: FL(2+1) G
Główny tor w prawo - Preferred Channel to Starboard
Kolor znaku: czerwony z jednym zielonym poziomym pasem
Colour: Red with one broad green band
Kształt pławy:  walcowy, kolumnowy, drążkowy
Shape: Can, pillar, spar
Znak szczytowy: pojedynczy czerwony walec
Topmark: Single red can
Światło: czerwone o  charakterystyce Fl(2+1)
Light: FL(2+1) R
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego